Ochrona danych

OCHRONA DANYCH

Dla firmy Knauf PFT GmbH & Co. KG ochrona danych osobowych ma najwyższy priorytet. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, w jaki sposób chronimy Państwa prywatność, jeśli udostępniają nam Państwo swoje dane osobowe. Przy tej okazji chcemy się zobowiązać nie tylko do oczywistego przestrzegania ustawowych regulacji w sprawie ochrony danych, lecz także do odpowiedzialnego obchodzenia się z Państwa danymi w celu zapewnienia stałej ochrony Państwa prywatności. Ważne jest dla nas, aby podczas przeglądania naszej strony internetowej czuli się Państwo bezpiecznie i komfortowo.

 

Dlaczego wykorzystujemy dane

Pragniemy stale ulepszać naszą ofertę i uatrakcyjniać stronę internetową. Tylko jeśli będziemy wiedzieć, które części naszej strony internetowej są odwiedzane najczęściej i najdłużej, będziemy mogli zoptymalizować zawartość stron internetowych PFT zgodnie z Państwa wymaganiami. Knauf PFT GmbH & Co. KG wykorzystuje dane osobowe do technicznego zarządzania stronami internetowymi, zarządzania klientami, na potrzeby ankiet dotyczących produktów oraz w celach marketingowych i tylko w zakresie niezbędnym w każdym z tych przypadków. Im lepiej zrozumiemy Państwa życzenia, tym szybciej znajdą Państwo żądane informacje na naszych stronach internetowych.

 

Zbieranie danych na temat korzystania ze strony

Kiedy otwierają Państwo stronę internetową firmy Knauf PFT, automatycznie rejestrowane są następujące ogólne informacje techniczne: rodzaj przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwa domeny Państwa dostawcy usług internetowych i inne. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na identyfikację Państwa osoby. Dane te są generowane również podczas wchodzenia na wszystkie inne strony internetowe. Nie jest to zatem specyficzna funkcja stron internetowych PFT. Tego typu informacje zbieramy i poddajemy analizie statystycznej wyłącznie w formie zanonimizowanej. Gromadzenie i przechowywanie danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, można się temu w każdej chwili sprzeciwić ze skutkiem na przyszłość.

 

Zbieranie danych osobowych 

Jeżeli na naszych stronach prosimy Państwa o podanie informacji osobowych, takich jak np. nazwisko, adres lub numer telefonu, działanie to podlega specjalnym regulacjom i może zostać przeprowadzone wyłącznie na podstawie Państwa uprzedniej zgody. Przekazywanie danych nie ma miejsca. Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać pisemnie ze skutkiem na przyszłość: marketing@pft.net

 

Korzystamy z tych danych zgodnie z przepisami prawa i tylko w niezbędnym zakresie. Cele te obejmują:

PFT Business Login (myPFT)

Jeśli przekażą nam Państwo swoje dane do rejestracji w loginie biznesowym PFT (myPFT), będziemy przetwarzać dane takie jak np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą i w zakresie niezbędnym do tego celu. W tym kontekście potrzebujemy Państwa danych do zarządzania Państwa prośbami o rejestrację oraz do zarządzania technicznego, aby zapewnić Państwu indywidualny dostęp i funkcje specyficzne dla użytkownika. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu pozyskania osób zainteresowanych, informacji i doradztwa dotyczącego naszych produktów oraz Państwa zapytań w tym zakresie. Przekazywanie Państwa danych nie ma miejsca. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać pisemnie ze skutkiem na przyszłość: marketing@pft.net

 

Wydarzenia PFT

Jeśli przekażą nam Państwo swoje dane dotyczące zgłoszenia na wydarzenia PFT, będziemy przetwarzać dane takie jak np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą i w zakresie niezbędnym do tego celu. W tym kontekście potrzebujemy Państwa danych do opracowywania Państwa zgłoszeń na wydarzenia, do koordynacji i planowania przebiegu wydarzeń oraz do zapewnienia Państwu indywidualnej opieki w trakcie wydarzenia. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu pozyskaniaosób zainteresowanych, informacji i doradztwa dotyczącego naszych produktów oraz Państwa zapytań w tym zakresie. Przekazywanie Państwa danych nie ma miejsca. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać pisemnie ze skutkiem na przyszłość: marketing@pft.net

 

Prośby o kontakt

Jeśli przekażą nam Państwo swoje dane w ramach prośby o kontakt, będziemy przetwarzać dane takie jak np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą i w zakresie niezbędnym do tego celu. W tym kontekście potrzebujemy Państwa danych do przetwarzania Państwa próśb o kontakt, koordynacji i przekazywania ich do właściwego działu firmy, aby móc się z Państwem skontaktować w razie pytań i wysłać Państwu odpowiedź. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu pozyskania osób zainteresowanych, informacji i doradztwa dotyczącego naszych produktów oraz Państwa zapytań w tym zakresie. Przekazywanie Państwa danych nie ma miejsca. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać pisemnie ze skutkiem na przyszłość: marketing@pft.net

 

Zamówienie materiałów informacyjnych

Jeśli przekażą nam Państwo swoje dane w ramach zamówienia materiałów informacyjnych, będziemy przetwarzać dane takie jak np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą i w zakresie niezbędnym do tego celu. W tym kontekście potrzebujemy Państwa danych w celu realizacji Państwa zamówienia oraz przesłania Państwu materiałów informacyjnych. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu pozyskania osób zainteresowanych, informacji i doradztwa dotyczącego naszych produktów oraz Państwa zapytań w tym zakresie. Przekazywanie Państwa danych nie ma miejsca. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać pisemnie ze skutkiem na przyszłość: marketing@pft.net

 

Zamówienie i rezygnacja z newslettera

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zamówić newsletter. W tym kontekście podane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w tym celu i na podstawie Państwa zgody. W newsletterze PFT znajdą Państwo informacje dotyczące nowych produktów z zakresu maszyn budowlanych. Zawiera on również informacje na temat nadchodzących wydarzeń, aktualnych ofert i nowych plików do pobrania. PFT wykorzystuje w tym celu tzw. metodę podwójnego opt-in. Po rejestracji na podany adres e-mail otrzymają Państwo wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zgody. Przekazywanie danych nie ma miejsca. Newsletter wysyłamy tylko za Państwa uprzednią zgodą. Zgodę udzieloną wobec firmy Knauf PFT GmbH & Co. KG mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, w formie pisemnej na poniższy adres lub wysyłając e-mail na adres marketing@pft.net.

 

Stosowanie wtyczki społecznościowej You Tube

Ta strona korzysta z platformy wideo YouTube, której dostawcą jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 w USA. YouTube to platforma umożliwiająca odtwarzanie plików audio i wideo.

Kiedy odwiedzają Państwo jedną ze stron naszej witryny internetowej, zintegrowany z nią odtwarzacz YouTube łączy się z YouTube, aby zapewnić techniczną transmisję pliku wideo lub audio. Podczas tworzenia połączenia z serwisem YouTube następuje przesyłanie danych do YouTube.

Cel i zakres gromadzenia, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez YouTube, jak również prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w Polityce prywatności serwisu YouTube. (https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl)

 

Stosowanie plików cookie przez econda

Do projektowania i optymalizowania strony internetowej w sposób dostosowany do potrzeb wykorzystujemy rozwiązania i technologie spółki econda GmbH (www.econda.de), które służą do zbierania i przechowywania zanonimizowanych danych oraz tworzenia na ich podstawie profili użytkowania z zastosowaniem pseudonimów. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Jednak bez wyraźnej zgody osoby odwiedzającej stronę internetową profile użytkowania nie są łączone z danymi osoby, której dotyczy pseudonim. Przede wszystkim bezpośrednio po wpłynięciu adresów IP następuje ich szyfrowanie, co uniemożliwia przyporządkowanie profili użytkowania do adresów IP. Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Osoby odwiedzające tę stronę internetową mogą w każdej chwili i ze skutkiem na przyszłość wyrazić w tym miejscu sprzeciw wobec zbierania i przechowywania danych.

 

Stosowanie plików cookie przez Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie”. Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z danej strony internetowej. Zebrane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej przekazywane są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej adres IP Państwa urządzenia jest jednak uprzednio skracany przez Google na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania analiz użytkowania strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora strony związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z internetu. Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki w ramach działania Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej może okazać się niemożliwe. Ponadto mogą Państwo zapobiec przekazywaniu pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

 

Państwa prawa 

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych mają Państwo w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem na Państwa żądanie przekażemy Państwu w ciągu miesiąca od otrzymania zgłoszenia informację w formie pisemnej, czy i które z Państwa danych osobowych przetwarzamy. Odpowiedni wniosek można złożyć pisemnie na adres podany poniżej lub mailem na adres datenschutz@knauf.de.

 

Mają Państwo również prawo do sprostowania lub usunięcia zebranych przez nas Państwa danych osobowych, które mogą być niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Zawsze dbamy o to, aby Państwa dane były przetwarzane tylko na podstawie zezwolenia zgodnego z Rozporządzeniem o ochronie danych. Dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli wycofają Państwo swoją zgodę, jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest już konieczne w pierwotnie wymienionym celu lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Nie dotyczy to danych osobowych niezbędnych do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegających prawnemu obowiązkowi archiwizacji.

 

Mają Państwo również prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać te dane osobowe osobie trzeciej. W razie pytań prosimy o kontakt na adres datenschutz@knauf.de.

 

Jeśli uważają Państwo, że naruszamy obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt na adres datenschutz@knauf.de. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W celu ochrony Państwa prywatności i dla bezpieczeństwa przed wysłaniem informacji pocztą lub dokonaniem poprawek albo usunięciem danych możemy sprawdzić Państwa tożsamość.

 

Bezpieczeństwo

Firma Knauf PFT GmbH & Co. KG stosuje wiele technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkową albo umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stale doskonalimy nasze środki bezpieczeństwa i dostosowujemy je do aktualnego stanu techniki.

 

Kontakt 

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w ramach tej witryny internetowej jest firma Knauf PFT GmbH & Co. KG, Einersheimer Straße 53, 97346 Iphofen.

 

Z pytaniami na temat ochrony danych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić do naszego inspektora ochrony danych:

 

Inspektor ochrony danych w Grupie Knauf Niemcy

Am Bahnhof 7

97346 Iphofen

datenschutz@knauf.de